Iradokizunen postontzia

Datu pertsonalak
Izen-abizenak *
NAN / IFZ / Pasaporte zenbakia *
Sexua

Harremanetan jartzeko datuak
E-posta helbidea
Telefonoa
Helbidea
Mezua
Kexak, iradokizunak edo kontsultak *
Indarrean dagoen legearen arabera, egindako iradokizunak kudeatzeko zure datu pertsonalak erabiliko dira, aintzat hartuta 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubidearena. Ez dago zure datuak besterentzeko aurreikuspenik. Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen, aurkaritza eta erabileraren mugatzea balia daikezuz; horretarako, eskaera bat bialdu behar dozu Mungialde Mankomunitatearen egoitzara (Aita Elorriaga 4, behea – 48100) edo gure posta elektronikora (dbo-dpd@mungialde.eus). Datuen babesaren gaineko informazino zabalagoa gura badozu, www.mungialde.eus eus webgunean aurkituko dozu.