Arloak eta zerbitzuak

Mankomunitateak zerbitzu  honeek daukaz: Oinarrizko Gizarte Zerbitzua, Adikzinoak Prebenitzeko eta osasuna sustatzeko interbentzino komunitarioko Zerbitzua eta Aukera-bardintasunerako Zerbitzua, emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat zein dibertsitate funtzionala daukien pertsonentzat.

Azken horrek, ordea, Mungiako udalerrian baino ez dau jarduten.