Informazinoa, orientazinoa eta balorazinoa

Nork erabili daike zerbitzua?

Mungialdeko edozein udalerritan erroldatuta dagoan edo bizi dan nonork erabili ahal izango dau zerbitzua.

Zertan lagunduko deustie?

Besteak beste, honelako egoeretan edo antzekoetan lagunuko deutsugu:

 • “Alaba hazten doa, zailtasunak ditut eta horreei aurre egiteko informazinoa eta laguntzea behar ditut”.
 • “Ez dakit zer egin… Uste dot semeak substantziaren bat kontsumitzen dauala”.
 • “75 urte daukadaz eta bakarrik bizi naiz. Osasuntsu eta sasoian nago, baina gauez, batzuetan, beldurra sartzen jat”.
 • “Gero eta gehiago kostatzen jat etxeko beharrak egitea eta familiak ezin deust lagundu nire premia guztietan”.
 • “Bikotekideagaz hartu-emona okerrera doakit eta txarto sentiarazoten nau”.
 • “Banandu egin nintzan. Baldintza batzuk adostu genduzan, baina hark ez ditu betetzen”.
 • “Bikotekideak txarto tratatu izan nau eta gaur egun bere tratu txarra emoten deust. Laguntzea behar dot”.
 • “Beharra badeukot, baina irabazten dodan diru gehiena etxearen alokairurako behar dot”.
 • “Nire pentsinoa oso txikia da”.
 • “Orain dala urte batzuk adinekoentzako egoitza batean bizi naiz. Baina dirua amaitzen ari jat, eta gero bere jagon naien gura dot”.
 • “Niretzat lagungarria litzateke gune urdinetan aparkatzea, mugikortasun murriztua daukien pertsonentzako aparkalekuetan. Zer baldintza bete beharko neukez horretarako?”
 • Eta abar.

Kontaktua

Nork egingo deust harrerea?

Gizarte-langileetako batek, eta ordutik aurrera horixe izango da zure erreferentziazko profesionala.
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak balioaniztunak dira, eta bertan erreferentziazko profesionala GIZARTE-LANGILE BAT izango da. Zuk planteatzen deutsazun egoereagaz, langile horrek balorazinoa eta diagnostikoa egingo ditu, eta horreen arabera, erabagiko dau zuk planteatutako zailtasunari zelan erantzun behar jakon gaur egungo zerbitzu eta prestazinoekin.

Nora joan behar dot?

Helbide honetara: Aita Elorriaga, 4. zk., behea.

Zelan hel naiteke?

Zuzenean bulegora joanda edo aldez aurretik hitzordua eskatuta.

Hitzordua bide  bitatik eskatu daiteke: telefonoz (94-615.55.51) edo Mankomunitatearen bulegoetara joanda.

Jendea hartzeko ordutegia:

 • Urritik maiatzera:
  • Astelehenetik eguenera: 10:00-14:00 eta 17:00-18:00
  • Barikuak: 10:00-14:00
 • Bagiletik irailera: astelehenetik barikura, 10:00-14:00

Lehen aldiz zerbitzura etortzen diranei beranduenez bere hamabost egunean egingo jake harrerea.

Udal-zerbitzuak

 • Gizarte zerbitzuak Mungian